soudně znalecká činnost, právní zastupování, konzultační a poradenská činnost

 

Znalec je zapsán rozhodnutím Ministerstva spravedlnosti ČR podle § 21, odst. 3  zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících v seznamu znalců u Krajského soudu v Ostravě. Zabývá se oborem ekonomika, odvětví ceny a odhady pro následující činnosti:   

 

 • oceňování veškerých movitých věcí
 • oceňování podniků a jejich částí (fúze, transformace, obchodní podíly)
 • finanční analýzy (posouzení výkonnosti, zadluženosti, finančního zdraví)
 • oceňování strojů a zařízení
 • oceňování motorových vozidel
 • oceňování zemědělské a manipulační techniky
 • oceňování spotřební elektroniky
 • oceňování výpočetní a kancelářské techniky
 • oceňování nábytku, vybavení a zařízení domácnosti
 • posuzování hospodářské kriminality pro orgány činné v trestním řízení

 

Další poskytované služby:

 

 • právní zastupování v oblasti správního řízení (veškeré správní delikty, přestupky včetně dopravních přestupků, dopravní nehody, náhrada škody a vznik majetkové újmy, pojištění, majetkové a občanské delikty)
 • zastupování před soudy kde předmětem sporného řízení je vznik a výše majetkové újmy a náhrada škody

 

        Pracoviště:                               Podroužková 1686/17  

                                                        708 00 Ostrava-Poruba

 

       Doručovací adresa:                   Staré Oldřůvky 2E

                                                747 87 Budišov nad Budišovkou

                                                                  okr. Opava

 

 

                             IČO: 72037504
                          Telefon: 737 529 558
                      Email: znalec.s@seznam.cz